KONFERENS: Utsatta EU-medborgare
Konferens: Utsatta EU-medborgare

Samverkan för förändring

Samverkan för förändring


Arbetet med att stävja Europas fattigdom och motverka antiziganism fortsätter. Vi öppnar härbärgen, skriver rapporter och skapar insatser i hemländerna. Vi brottas med lagstiftning och mänskliga rättigheter. Vi möts i konferenser och samarbetar i nätverk. Vi jobbar utifrån olika uppdrag men har mycket gemensamt!

Nu bjuder vi in till en arbetskonferens med samverkan i centrum.

Vår förhoppning är att konferensen ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte, där framgångsrika arbetsmodeller sprids, för att det arbete som redan görs ska bli ännu mer effektivt. Vi kommer att få ta del av forskning, panelsamtal och exempel på insatser inom områden som arbete och försörjning, utbildning, boende och mänskliga rättigheter. Vi kommer även att presentera Svenska ESF-rådets Fead-projekt och ge en glimt av det arbete som bedrivs med hjälp av fondens medel. Fead är fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt.

Anmälan är nu stängd

Tid & Plats

Smyrnakyrkan, Haga kyrkogata 2, 411 23 Göteborg. Hållplats: Hagakyrkan

6-7 oktober 2016

Kostnad

Konferensavgiften är 500kr/person. I konferensavgiften ingår macka och kaffe vid ankomst, lunch och eftermiddagsfika på torsdagen. Förmiddagsfika och enklare lunch på fredagen. Boende ingår ej.

Medverkande
(Uppdateras löpande)

Mattias Gardell - Foto: ©Eva Wernlid

Mattias Gardell

Mattias Gardell är professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet. Han har skrivit ett antal böcker om rasism - senast ”Raskrigaren” om seriemördaren Peter Mangs - och varit mycket aktiv i arbetet för utsatta EU-medborgare.

Soraya Post

Soraya Post

Soraya har ett mångårigt engagemang för romska frågor bakom sig, bland annat genom sitt arbete med nationella minoriteter på Västra Götalands-regionens rättighetskommittés kansli. Idag är hon ledamot i Europaparlamentet för Feministiskt Initiativ.

Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg

Thomas har under större delen av sitt liv arbetat med mänskliga rättigheter i Europa och Sverige. Tidigare bland annat Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, generalsekreterare för Amnesty International samt generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.


Ulrika Falk

Ulrika Falk

Ulrika är verksamhetsledare för Göteborgs Räddningsmissions arbete med utsatta EU-medborgare, där hon bland annat driver en öppen förskola, mobila team och husvagnsboende för barnfamiljer.

Glenn Möllergren

Glenn Möllergren

Glenn är vice ordförande för romers och resandes förening i Blekinge samt i Hjälp till självhjälp i Karlshamn. Han jobbar även som frilansjournalist med inriktning på romers och resandes situation.


Lisa Pelling - Foto: ©Eva Wernlid

Lisa Pelling

Lisa är utredningschef för tankesmedjan Arena Idé. Hon har skrivit en avhandling om transnationell migration och remitteringar, och är en av Sveriges främsta experter på remitteringar, pengar som migranter skickar hem.

Övriga medverkande

 • Karin Klingenstierna, moderator
 • Aaron Israelsson, gatutidningsentreprenör
 • Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission
 • Fredrik Schirén, Växjö Pastorat
 • Jens Waldenström, Civil Rights Defenders
 • Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare
 • Ninna Mörner, Civila Plattformen mot människohandel
 • Otto Swedrup, doktorand i offentlig rätt
 • Per Eckerdal, biskop i Göteborgs Stift
 • Salvati Copii, Rumänska Rädda Barnen
 • Sara Stendahl, Göteborgs Universitet
 • Vasile Burtea, doktor i sociologi, Rumänien
 • Fia Adler Sandblad, dramatiker och skådespelareProgram

Klicka här för att se det aktuella programmet


Arbete & försörjning

Att skapa långsiktiga lösningar som både tar tillvara målgruppens kompetens och motsvarar arbetsmarknadens behov är en av de svåraste nötterna av knäcka för att lyckas med inkludering. Vi pratar om de effekter vi ser av sociala och ekonomiska remitteringar. Vi kommer även att belysa frågan om människohandel och tvångsarbete.

Utbildning

Utbildning som en rättighet för både barn och vuxna- hur hanterar vi utmaningarna kopplat till skola och hur ser erfarenheterna ut här i Sverige? Inspiration hämtas även från rumänska aktörer som arbetat med mentorsprogram och utbildning för målgruppen inom både myndigheter och med projekt.

Boende

Vi tar oss an olika perspektiv på boendefrågan och tar inspiration från nationella och internationella exempel på lösningar i samverkan. Vad kan vi lära oss av de insatser som gjorts tidigare, och vilka utmaningar har vi framför oss? Vi kommer även att titta närmare på regeringens utredning av den juridiska regleringen kring avhysningar.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är ett perspektiv vi måste ha med oss i alla insatser som görs. Vi berör frågor om antiziganism, hatbrott och hur vi skapar modeller som säkerställer mänskliga rättigheter. Vi kommer även prata om hur vi skapar delaktighet och möjligheter för målgruppen att göra sina röster hörda.
Arrangörer

Kontakt

PROJEKTLEDARE

Lina Blomdahl
0739-01 41 71
lina.blomdahl@raddningsmissionen.se

Tagga oss på sociala medier #eugbg16